Program L – V | 08.00 – 16.30 Contact

Termeni și Condiții

Cadrul și condițiile de utilizare

www.amikids.ro este site-ul oficial al SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L.
Prin accesarea prezentului site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, utilizatorii confirmă că au citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

Proprietatea site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Informațiile cuprinse în acest site se referă exclusiv la proiecte și inițiative ale SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L. și/sau partenerii/colaboratorii acesteia, fiind proprietatea exclusivă a acestora.
Întregul conținut al site-ului www.amikids.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.
Acest site este deținut și întreținut de către SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală privind materialele prezentate în acest site, aparțin SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L.
SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L. își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Conținutul acestui site nu constituie o licență și nicio persoană nu are dreptul de a utiliza vreo imagine, informație sau orice alte materiale prezentate pe site.
Persoanelor care utilizează prezentul site le este permisă doar distribuirea pe Facebook a articolelor din secțiunea “Noutăți”.
Utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul utilizării site-urilor web.
SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L. depune toate diligențele pentru a prezenta, în mod cât mai exact și concis, toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L. nu este și nu va fi legal responsabilă, în nicio circumstanță, pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site.
Înainte de a lua orice decizie referitoare la colaborarea cu SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L., este important să contactați un reprezentant oficial folosind secțiunea “Contact”, care vă poate explica în detaliu condițiile colaborării, punându-vă la dispoziție contracte special concepute în acest sens.

Responsabilități

În nicio împrejurare, SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L. nu răspunde pentru nicio pagubă (directă sau indirectă) adusă utilizatorilor sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde, sau orice alte pagube sau pierderi cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.
Chiar daca a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L. nu poate fi răspunzatoare de inexactități care pot apărea pe acest website.
Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest website. Orice posibile link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. Cititorul prezentului mesaj este rugat să se asigure că este autorizat din punct de vedere juridic a se conecta la prezentul site în țara de la care se stabileste conexiunea.

Aspecte juridice

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui website, a conținutului sau a materialelor prezentate în el vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.
Termenii și condițiile de utilizare a acestui website pot fi modificate oricând de către SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L., fără o notificare prealabilă. De aceea, utilizatorii sunt de acord să recitească această secțiune a website-ului cu regularitate, iar accesul dvs. repetat sau utilizarea repetată a acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.
SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L. se angajează să trateze detaliile personale obținute de la utilizatori în concordanță cu legislația română în vigoare. Încercările de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal, dă dreptul unilateral și neechivoc ca SC AMI KIDS EDUCATION S.R.L. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.